Cookie Settings
top of page

SERIØS BYGHERRERÅDGIVNING

Hvor stort er optimeringspotentialet

i jeres bygningsdrift?

Barley Gruppen er blandt de bedste til optimering af bygningsdrift
- både når I laver aftaler om nybyggeri, og når I skal digitalisere eksisterende bygningsmasser

Top

Barley Gruppen hjælper ambitiøse bygherrer med at facilitere en værdiskabende proces
​- både ved nybyggeri og eksisterende bygningsmasse

dots.png

AFLEVERINGSGRUNDLAG

Sikring af aftalegrundlag

UDBUD

 

Granskning af udbudsmateriale

OVERDRAGELSE TIL DRIFT

Afleveringsproces

EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE

3D-modellering

Udnyt potentialt

Førende viden og bygherrerådgivning, der tager jeres case alvorligt
...det kan du have tillid til!

Mens projekteringen af nybyggeri foregår digitalt, rammer BIM-modellernes enorme datamængder ofte en mur, når den færdige bygning overdrages til bygherrens driftsorganisation – og stor værdi tabes...

​Hovedgrebet er at gøre sit forarbejde ordentligt, uanset om det gælder

aftalegrundlag, tegningsgrundlag eller afleveringsproces.

INDFRI POTENTIALET

 

​Barley Gruppen hjælper store og ambitiøse bygherrer, som med strategisk engagement ønsker at indfri det fulde udbytte af sin bygningsmasse.

 

Det kan være i form af bedre Facility Management, bedre projekt- og risikostyring, samt bedre grundlag for ombygning og tilbygning.

IDENTIFICER ÅRSAGER

​Skyldes værditabet, at driftsorganisationen ikke er gearet til digital aflevering?


Skal grunden findes i manglende forventningsafstemning?
 

​Eller noget helt tredje?

Fingeren på pulsen!

​Barley Gruppen har med arbejde for store bygherrer og brancheorganisationer fingeren på pulsen, når det gælder best practice-metoder til at indfri de store gevinster.

Ring til os på 88 80 73 88
 

og få en uforpligtende snak om jeres muligheder for en mere effektiv bygningsdrift

Barley Gruppens ydelser

ikt-aftale.png

IKT-aftalegrundlag til byggesager

 

Tillid kan ikke erstatte

en stærk aftale!

Som bygherre har du sikkert haft byggeprojekter, der ikke afsluttedes som forventet – i stedet oplevedes en mangelfuld afleveringsfase. 

Som konsekvens får jeres driftsorganisation ikke de data og modeller, som er afgørende for en effektiv bygningsdrift efter ibrugtagelsen. 

Ring på 88 80 73 88

Barley Gruppen hjælper jer med en IKT-aftale, der klart forventningsafstemmer afleveringsproceduren.

granskning.png

Kvalitetssikring af udbudsmateriale

 

Er jeres udbudsmateriale stærkt nok?

Alle bygherrer kender udbud, der følges af en række ekstraregninger - fordi entreprenørerne afsøger udbudsmaterialets huller. 

Hullerne opstår, fordi bygningskomponenter mangler på tilbudslisten, er beskrevet forkert eller mangler præcisering. 

Ring på 88 80 73 88

Barley Gruppen øger kvaliteten af jeres udbudsmateriale ved kontrol af mængder, tilbudslister og opmålingsregler.

driftsdata.png

Bygningsdrift:

Bygherrerådgivning

 

Driftsoptimering gennem digitalisering

Bygningsdrift karakteriseres oftere af fejlrettelse end forebyggende vedligehold - hvilket er en dyr løsning på lang sigt. 

At skifte dette paradigme er en udfordring, som kræver stort strategisk engagement og prioritering - suppleret med ekspertviden. 

Ring på 88 80 73 88

Barley Gruppens ekspert-viden hjælper jer med at behovsafklare mht. drifts-data, afleveringsproces til driftsorganisation og IDM.

modellering.png

3D bygnings-digitalisering

 

Facility Management på et nyt niveau

En 3D-model af eksisterende bygninger kan bruges til mange formål - fx ombygning, renovering og import til FM-systemer. 

3D-modellens overblik muliggør en mere omkostningseffektiv projekt- og risikostyring af jeres FM-drift i forhold til 2D tegninger. 

Ring på 88 80 73 88

Barley Gruppen hjælper med at lave 3D bygningsmodeller i Revit-, ArchiCAD- eller IFC-format på grundlag af 2D-plantegninger og opmålinger.

Services
Referencer

Vi samarbejder med ambitiøse bygherrer

cph.png
sundbaelt.png
nytouh.png
koebenhavns-universitet.png
dtu.png
bygst.png
koege.png
alleroed.png
danskeark.png

“Barley Gruppen leverer solid og faglig kompetent sparring til os som bygherre og er gode til at udfordre vores tankegang omkring hvilken løsning, der er den bedste.

Som samarbejdspartner tager Barley Gruppen et stort ansvar. Rådgivningen er løsningsorienteret og fleksibel.

Vi ser en kæmpe værdi i samarbejdet med Barley Gruppen - de forstår vores forretning men også bygge- og BIM-branchen. Det giver tryghed i opgaveløsningen, men er også en ventil for os, når arbejdet overstiger vores egen kapacitet."

Michael Ørsted
Afdelingsleder, Teknisk Videnscenter

cph.png
Om os

Om Barley Gruppen

Barleygruppen.png

Barley Gruppen er etableret som et samarbejde mellem Gravicon DK ApS og 3dbyggeri danmark ApS.

Derfor får du adgang til nogle af landets mest erfarne konsulenter, som har arbejdet for at digitalisere byggebranchen i over 20 år – længe før det blev ‘en varm kartoffel’.

Derfor kan vi udfordre og hjælpe ambitiøse bygherrer med at indfri deres optimeringspotentiale i bygningsdriften igennem digitalisering.

​Barley Gruppen har rådgivningserfaring med både praksis og teori - fra udvikling af branchestandarder over bygherrerådgivning til udførelse af projekter.

Jan.jpg

Jan Karlshøj
M.Sc. PhD
​Seniorkonsulent i Barley Gruppen

jan@barley.dk
(+45) 24 63 77 21


​Jan er specialist i internationale standarder vedr. byggeriets digitalisering og har deltaget i udviklingen af buildingSMART-standarder for bl.a. IFC-datamodellen og Information Delivery Manuals. Herudover har Jan været med i udviklingen af Det Digitale Byggeri.

Jan er indehaver af Gravicon DK ApS.

LI-In-Bug.png
Tore.jpg

Tore Hvidegaard
Arkitekt MAA
​Seniorkonsulent i Barley Gruppen

thv@barley.dk
​(+45) 88 80 73 83

 

​​Tore er specialist i digitalisering af byggeriets arbejdsgange og har solid erfaring med gennemførelse af digitaliseringsprojekter, styring og opfølgning - både for bygherrer og brancheeorganisationer.

Tore er stifter af 3dbyggeri danmark ApS, som råder over flere specialiserede konsulenter.

LI-In-Bug.png
Kontakt
bottom of page